Tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek bespreken we de opdracht en wordt uw situatie grondig geanalyseerd. Dit resulteert in een plan van aanpak, waarin concrete doelstellingen, stappen en tijdpad worden aangegeven. Het plan van aanpak wordt na uw akkoord in uitvoering gebracht, al dan niet met de ondersteuning van een van onze ervaren consultants.

Zowel gedurende, als na afloop van de opdracht, vindt er evaluatie van de opdracht en de samenwerking plaats. Met het plan van aanpak als leidraad wordt in alle openheid besproken hoe het traject verloopt en kan er, indien nodig, tijdig bijgestuurd worden.


 

               Copyright © 2008 Bindels Consultancy - site: EPNetworks