Strategie
Bedrijven de ruimte bieden hun eigen doelstellingen te realiseren. Dat is het doel van Bindels Consultancy B.V. Dit doen we door tijdelijke professionele ondersteuning te bieden op strategisch financieel niveau. U kunt daarbij rekenen op de deskundigheid en ervaring van onze mensen.

We zijn ervan overtuigd dat we u het beste kunnen bijstaan door samen te werken met u en uw mensen. Onze professionals zijn onafhankelijk, maar tegelijkertijd betrokken bij uw organisatie. Uw behoefte staat centraal in onze dienstverlening. Dat betekent dat wij ons flexibel opstellen en ons aanpassen aan uw organisatie.

Interim staat voor tijdelijk. Maar dat staat het streven naar een partnerschap tussen u en Bindels Consultancy B.V. niet in de weg. Partnerschap betekent dat wij ons bekend maken met uw organisatie, de processen en de klantomgeving. Kortom, we proberen te ontdekken waar uw kracht en uw kwetsbaarheid zit. Zo kunnen we met u meedenken en u helpen kansen te benutten. De beste ondersteuning komt immers van binnen uit.

Netwerk
Bindels Consultancy B.V. gelooft in het succes van netwerken. Ons netwerk breidt zich steeds verder uit. Hierdoor kunnen we u beter van dienst zijn. Niet alleen kunnen we onze ondersteuning binnen uw organsiatie verbreden, we kunnen ook continuÔteit gegaranderen.
Waardering, plezier en grensverleggend ondernemerschap zijn belangrijke peilers voor de relaties met andere consultants en interim managers.

 

               Copyright © 2008 Bindels Consultancy - site: EPNetworks